3. edukační symposium
Domácí terapie
při náhradě funkce ledvin
10. - 11. října 2019
Orea Hotel Pyramida, Praha

Fresenius medical care

Čtvrtek 10. října

Moderuje:

as. MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.
MUDr. Michaela Ságová

Odborný garant:

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA

12:00-13:00

Registrace

13:00

Zahájení

13:05

Úvodní přednáška

Směrem k optimalizaci peritoneální dialýzy
– hlavní milníky vývoje v posledních 30 letech
prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D. (FN Plzeň)

13:30

Blok I: Rozšíření pojmu domácí dialýza – PD a HD

Integrated care of the patient with end stage renal failure
Prof. Dr. James Goya Heaf, MD DMSc. (Zealand University Hospital, Dánsko)

Kvalita života pacientů léčenými metodami domácí dialýzy
PhDr. Marcela Znojová (VFN Praha, FMC DS Praha)

15:00

Přestávka

15:30

Blok II: Nutrice

Klinická výživa – co by měl znát každý lékař
doc. MUDr. František Novák, Ph.D. (VFN Praha)

Nutrice pacientů léčených peritoneální a domácí hemodialýzou
prim. MUDr. Zuzana Novická (FMC DS Příbram)

17:00

Přestávka

17:30

Blok III: Paliativní péče

Paliativní péče v nefrologii
MUDr. Barbora Szonowská (VFN Praha)

Paliativní péče v nefrologii – pohled právníka
JUDr. B. Vráblová, MA (Advokátní kancelář, Praha)

19:00

Zakončení prvního dne

Pátek 11. října

Moderuje:

as. MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc.
MUDr. Michaela Ságová

Odborný garant:

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA

8:30

Začátek

8:35

Blok IV: Varia

Kostní a minerálová nemoc u PD a HHD pacientů – co očekávat
a čemu se vyhnout
prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA (FN Hradec Králové)

​Dialýza po selhání štěpu
doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D. (IKEM)

Peritoneální dialýza v pediatrii
MUDr. Karel Vondrák (FN Motol)

10:30

Přestávka

11:00

Blok V: Proč pravidelně testovat peritoneální membránu?

Úvod do problematiky testování peritoneální membrány
as. MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc. (VFN Praha)

Případové studie - pohled lékaře
MUDr. Hana Chmelíčková (Nemocnice Třebíč)
MUDr. Jana Mertová (VFN Praha)
MUDr. Erika Székelyová (FMC DS Sokolov)

12:30

Přestávka

13:00

Blok VI: Praktické zkušenosti s prováděním PD a řešení komplikací - pohled sestry

Případové studie - pohled sestry
Mgr. Petra Beranová (FMC DS Nymburk)
Mgr. Jarmila Pfeilerová (Nemocnice Přerov)
Marie Růžičková (FN Olomouc)
Jarmila Slaninová (FNUSA v Brně)

14:00

Zakončení

Místo konání:

Orea Hotel Pyramida

Bělohorská 24
169 01 Praha 6

KONTAKTUJTE NÁS

Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.

Evropská 423/178 160 00, Praha 6
Tel.: +420 273 037 900
Fax.: +420 235 350 506
E-mail: FreseniusCZ@fmc-ag.com

REGISTRUJTE SE

Ochrana proti spamovacím robotům. Odpovězte prosím na následující otázku: Jaký je letos rok?